İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

İş Değerleme Sistemi’nin amacı, kurumumuzda var olan her bir pozisyonun iş büyüklüğünü saptayarak başta ücret yönetimi olmak üzere performans yönetimi, kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır.

Kurumumuzda ücret yönetimi sistemi, iş değerlemesine ve performans yönetimine dayanmaktadır. Sistemin amacı, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını kurumumuza çekecek ve tutacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi göz önünde bulundurularak yönetilmesidir.