Performans Yönetim Sistemi

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. , Bileşim Kimya’nın tanımlı olan kurumsal yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için uygun yetkinlik seti tanımlanır. Bu yetkinlik seti kullanılarak online sistem üzerinden bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.