Kariyer Yönetim Sistemi

Kariyer Yönetimi Sistemi’nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğilimleri göz önünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken konular ve yetkinlikler belirlenmekte, bu konular ve yetkinlikler planlanan eğitimlerle geliştirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede yatay veya dikey kurum içi geçiş / terfiler, insan kaynakları tarafından takip edilmektedir.