Kalite Politikası

BİLEŞİM KİMYA olarak Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı, GMP ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak amacıyla,

 • Faaliyetlerimizde ilgili tüm yasalara, diğer gerekliliklere, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve GMP standartlarına uygun hareket edilmesi,
 • Müşteri istek ve beklentilerini analiz ederek sistemin sürekli iyileştirilmesiyle devamlı artan kalitede, zamanında ve güvenilir ürünler sunulması,
 • Müşterilerimizin istediği özelliklerde ve sürede ürün üretmek ve müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de karşılayabilmek amacıyla, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilip ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • Sektöre ait teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulanması ile pazarın değişen ve gelişen koşullarına cevap verebilecek nitelikte ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılması, üretilen yenilikçi ürünlerin Türkiye ve Uluslararası Pazar tüketicilerine sunulması,
 • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin dikkate alınmasıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi, bu kültürün desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Kalite, Çevre, İSG ve GMP entegre yönetim sistemini kuruluşumuz amacına uygun şekilde devam ettirmek ve geliştirmek için periyodik gözden geçirme çalışmaları yürütülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
 • Müşterilerimize güvenli, kaliteden taviz vermeden ürün üretilmesi ve bu ürünlerden tedarikçilere kadar izlenebilen hijyenik koşulları sağlanmış standartta ürün sunulması,
 • Üretim esnasında gerçekleşebilecek fire oranlarını azaltarak daha etkin bir üretim gerçekleştirilmesi,

Çevre Politikası

BİLEŞİM KİMYA olarak faaliyet gösterdiğimiz; Temizlik ve Kozmetik Ürünleri İmalatı Faaliyetlerinde,

 • Mevcut durumda ve yeni yatırım kararları alınırken ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlara ve ISO 14001 standardına uygunluğun sağlanması,
 • Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlanması amacı ile risklerin ve atığın kaynağında azaltılması, atıkların geri kazanılması, doğal kaynakların minimum seviyede kullanılması adına çalışmalar yapılması,
 • Şirketimize mal ve hizmet veren tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız ile çevre bilincini arttırmak adına çalışmalar yapılması
 • Hizmet esnasında ve üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yönetiminin sağlanması,
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasın, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için; süreçlerin uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması,

İSG Politikası

BİLEŞİM KİMYA olarak faaliyet gösterdiğimiz; Temizlik ve Kozmetik Ürünleri İmalatı Faaliyetlerinde;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasalara, ilgili diğer gerekliliklere ve ISO 45001 standartlarına uygun hareket edilmesi,
 • Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının öngördüğü şartların sağlanması,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tehlikeli durum ve güvensiz davranışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Daha güvenli, sağlıklı bir ortam yaratarak, tüm çalışanlarımızın, taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimizin oluşabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, risklerin mümkün olan en düşük seviyeye indirileceği sistemler için gerekli önlemlerin alınması,

Bileşim Kimya yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir.

GENEL MÜDÜR
SEDAT ÇELİK

18.10.2019