BİLEŞİM KİMYA olarak faaliyet gösterdiğimiz; Temizlik ve Kozmetik Ürünleri İmalatı Faaliyetlerinde;

  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasalara, ilgili diğer gerekliliklere ve ISO 45001 standartlarına uygun hareket edilmesi,
  • Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının öngördüğü şartların sağlanması,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tehlikeli durum ve güvensiz davranışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Daha güvenli, sağlıklı bir ortam yaratarak, tüm çalışanlarımızın, taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimizin oluşabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, risklerin mümkün olan en düşük seviyeye indirileceği sistemler için gerekli önlemlerin alınması,

Bileşim Kimya yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir.

GENEL MÜDÜR

SEDAT ÇELİK 18.10.2019