BİLEŞİM KİMYA olarak faaliyet gösterdiğimiz; Temizlik ve Kozmetik Ürünleri İmalatı Faaliyetlerinde,

  • Mevcut durumda ve yeni yatırım kararları alınırken ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlara ve ISO 14001 standardına uygunluğun sağlanması,
  • Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlanması amacı ile risklerin ve atığın kaynağında azaltılması, atıkların geri kazanılması, doğal kaynakların minimum seviyede kullanılması adına çalışmalar yapılması,
  • Şirketimize mal ve hizmet veren tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız ile çevre bilincini arttırmak adına çalışmalar yapılması
  • Hizmet esnasında ve üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yönetiminin sağlanması,
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,
  • Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasın, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için; süreçlerin uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması,

Bileşim Kimya yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir.

GENEL MÜDÜR

SEDAT ÇELİK

18.10.2019