BİLEŞİM KİMYA olarak Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı, GMP ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak amacıyla,

  • Faaliyetlerimizde ilgili tüm yasalara, diğer gerekliliklere, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve GMP standartlarına uygun hareket edilmesi,
  • Müşteri istek ve beklentilerini analiz ederek sistemin sürekli iyileştirilmesiyle devamlı artan kalitede, zamanında ve güvenilir ürünler sunulması,
  • Müşterilerimizin istediği özelliklerde ve sürede ürün üretmek ve müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de karşılayabilmek amacıyla, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilip ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
  • Sektöre ait teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulanması ile pazarın değişen ve gelişen koşullarına cevap verebilecek nitelikte ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılması, üretilen yenilikçi ürünlerin Türkiye ve Uluslararası Pazar tüketicilerine sunulması,
  • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin dikkate alınmasıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi, bu kültürün desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
  • Kalite, Çevre, İSG ve GMP entegre yönetim sistemini kuruluşumuz amacına uygun şekilde devam ettirmek ve geliştirmek için periyodik gözden geçirme çalışmaları yürütülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
  • Müşterilerimize güvenli, kaliteden taviz vermeden ürün üretilmesi ve bu ürünlerden tedarikçilere kadar izlenebilen hijyenik koşulları sağlanmış standartta ürün sunulması,
  • Üretim esnasında gerçekleşebilecek fire oranlarını azaltarak daha etkin bir üretim gerçekleştirilmesi,

Bileşim Kimya yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir.

GENEL MÜDÜR

SEDAT ÇELİK

18.10.2019